Barnehagen vår

Espira Kystad Gård holder til i historiske og ærverdige bygget Kystad Gård i Trondheim. Vi er i dag 116 barn og 29 ansatte. Barna går i aldershomogene grupper. Espira Kystad Gård bhg er inspirert av Reggio Emilia filosofien.

Reggio Emilia er en by i Nord Italia. De har siden slutten av 1940 årene utviklet en pedagogisk tenkemåte og væremåte ovenfor barn som er blitt internasjonalt anerkjent. Denne filosofien er bygget på demokrati og dialog. Grunntanken er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap sammen med andre barn, omgivelsene sine og nysgjerrige voksne.

Det fysiske miljøet støtter utforskning, nysgjerrighet, samarbeid og kommunikasjon. Rommet skal fremme læring og gi skaperglede. I barnehagen vil barna møte et bærekraftig syn på gjenbruk av materiale, kompostering og utnyttelse av ressursene vi har, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Vårt arbeidsredskap for vurdering og utvikling er pedagogisk dokumentasjon.

Pedagogisk dokumentasjon skal relateres til Rammeplanen og er et prosessorientert og tverrfaglig arbeid. Ved å bruke denne arbeidsmåten sammen med andre, både barn, foreldre og ansatte sikrer vi at alle har mulighet i å tilføre sine tanker på det som har skjedd – og hva som kan skje. Det er en demokratisk arbeidsmåte.

Personvern og cookies